Arderea deșeurilor solide în gospodării expune populația la riscuri foarte grave pentru sănătate.

Arderile deschise, la temperatură joasă, duc la ardere incompletă și la o eliberare mai mare de poluanți toxici/cancerigeni emiși în atmosferă. Cercetătorii au estimat că 5% din poluarea cu PM10 din București provine din arderi.

Un studiu recent realizat în patru localități din România arată că particulele poluante ce rezultă în urma arderii deșeurilor menajere sunt de până la 40 de ori mai nocive decât cele rezultate în urma arderii lemnului, iar factorul de emisii a compușilor poliaromatice este de până la 1.000 de ori mai mare decât cel rezultat în urma arderii lemnului. 

Toxicitatea cea mai mare o are plasticul tip ABS din electrocasnice și electronice, ce eliberează compuși cu o toxicitate de 4.050 de ori mai mare decât a lemnului.

cerc_rosu_small-02

Pentru mai multe informații despre aerul pe care îl respirați consultați platforma pentru măsurarea calității aerului din București.

Un proiect:

aer_live_logo-03

Gestionat de:

ecopolis_logo_01-03

Finanțat de:

primarie_logo-03

Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului București / Consiliului General al Municipiului București și nu implică nicio responsabilitate din partea Autorității Finanțatoare.

© Copyright 2022