Raportul AerArs

Raport privind arderile de deșeuri și alte materiale valorificabile în București și Ilfov. În acest material este explorat fenomenul
arderilor de deșeuri din toate perspectivele știute...

Un studiu realizat de un consorțiu internațional din care a făcut parte și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE2000, de la Măgurele.

Studiul a analizat poluanții emiși ca urmare a arderii deșurilor menajere (e.g., PET, anvelopele, ambalaje, PVC, textilele) în patru puncte din România. Pentru a ilustra pericolele incinerării acestor deșeuri, cercetătorii au comparat substanțele degajate la arderea lemnului, folosit în mod obișnuit pentru încălzirea locuințelor.

Rezultatele studiului au arătat că la incinerarea deșeurilor în sobe de uz casnic, particule dăunătoare (PM10) ce conțin substanțele chimice foarte toxice, (cancerigene) sunt eliberate în aer într-o cantitate semnificativ mai mare decât atunci când se ard lemne de foc. S-a constatat de asemenea că la incinerarea deșeurilor din plastic (PET, spuma poliuretanică, îmbrăcăminte) se eliberează în aer de 100, până la 700 de ori mai multe hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) cu toxicitate de mii de ori mai ridicată în comparație cu emisiile generate de arderea lemnului.

Ghidul pregătit de Greenpeace și Zero Waste România

Ghidul explică pe scurt cum poate fi raportată o incendiere către autorități, de ce nu trebuie arse deșeurile și cum poate fiecare contribui la un mediu mai curat, zi de zi.

Legislație în domeniu

România are obligația să transpună directivele europene privind calitatea aerului și normele limită stabilite pentru fiecare substanță poluatoare. Cu toate acestea, în funcție de contextul local, legislația poate fi îmbunătățită. Legea Calității Aerului nr. 104/2011 este principala lege națională care reglementează calitatea aerului.

În momentul de față, în România, este interzisă arderea oricărui tip de deșeu, inclusiv vegetal, în gospodăria proprie sau în spațiul public.

Legislația națională în domeniul calității aerului înconjurător
LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind managementul deșeurilor
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora)
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 19 august 2021 – aduce completări Legii 211/2011 privind managementul deșeurilor.

Legislația europeană în domeniul calității aerului înconjurător
Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător;
Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;
Decizia 2011/850/CE de stabilire a normelor pentru Directivele 2004/107/CE şi 2008/50/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte schimbul reciproc de informaţii şi raportarea privind calitatea aerului înconjurător;
Directiva 2015/1480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător

Un proiect:

aer_live_logo-03

Gestionat de:

ecopolis_logo_01-03

Finanțat de:

primarie_logo-03

Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului București / Consiliului General al Municipiului București și nu implică nicio responsabilitate din partea Autorității Finanțatoare.

© Copyright 2022